سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
» زنان در مَزدَیَسنا :: ۱۳٩٦/٤/٢٩
» هُبوطِ حوّا و آدم :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» یکی بی زیان مردِ آهنگرم :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» آتش نزد بهدینان :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» زرتشتیان در اصفهان (گفتگو با هرمزدیار خادمیِ شریف آباد ) :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» سازمانهای برگزارندهء زرتشتی در جشن شب یلدا (سال 92) :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» نشست تعیین نظام حکومتی سرزمین پارس در زمان هخامنشیان و بررسی کارِ هوتن یا اُتانَ :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» داد و دهش در فرهنگ مزدیسنا :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» جشن سده و روش برگزاری جشن سده توسطِ مزدیسنان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» روزه در مزدیسنا :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» درباره کتاب دادستانِ دینی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» پسر پارسی، آریایی و کوروشِ پدر و کاربردشان در متون باستانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» موبد و موبد موبدان :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» یلدا شادان باد! :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» نوروزتان فرخنده و شادان باد! :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» سدره چیست :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» رخدادی خجسته در مزدیسنا: دستیابی زنان به مقام موبدی :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» گاهنبارها :: ۱۳۸٩/٧/۱٩
» درباره واژه اشا :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» نوروز 88 :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» کتاب زرتشت :: ۱۳۸٦/٥/۸
» دانلود گاتها :: ۱۳۸٦/٥/۸
» ۱۳۸٦/٤/۱٥ :: ۱۳۸٦/٤/۱٥
» نوروز 86 :: ۱۳۸٦/۱/٤
» جَسه می اَوَنگَهَه مزدا :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» اهورا مزدا :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» سوشیانت :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
» درباره آیین و زرتشتی گری :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
» ۱۳۸٥/۳/٤ :: ۱۳۸٥/۳/٤
» ۱۳۸٥/۱/۱ :: ۱۳۸٥/۱/۱
» کاوشی در سده :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» شادباشِ جشن سده :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٤/٩/۱٤ :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» مهرگان؛ دیروز و امروز :: ۱۳۸٤/۸/٦
» آهنگر در فرهنگ ایرانیان :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» تشتر و اَپوش :: ۱۳۸٤/٥/٢۳
» درباره وفات دکتر کسری وفاداری در فرانسه :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
» ارداویراف، نخستین قدیس ایرانی که به آسمان سفر کرد :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» اسطورهء زاده شدنِ زرتشت :: ۱۳۸٤/٢/٧
» نوروز و زایش اشو زرتشت :: ۱۳۸٤/۱/٧
» روز سپندارمذ؛ روز مادر ایرانیان :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» جشن سده :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» مشی و مشیانه، همان حوا و آدم اند :: ۱۳۸۳/٩/٢٥
» فلسفه و آموزش های گات ها :: ۱۳۸۳/٩/٥
» مهرگان؛ مفهومی‌ برای‌ زمان :: ۱۳۸۳/٩/٥
» مهرگان :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
» آتش نیایش :: ۱۳۸۳/٤/٩
» راه اَشویی :: ۱۳۸۳/۳/۱
» ۱۳۸۳/۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱/۱
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٢/۳/٢٧ :: ۱۳۸٢/۳/٢٧
:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :