سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: بیژن - ۱۳۸٥/۳/٤

دوستان درود

من همواره با هدف گردآوری و تدوین نگاشته ها و اندیشه های سودرسان برای جویندگان دین زرتشت در نت این بلاگ را نگاشته ام. ناگفته پیداست که هدفی ارزشمند است و ارزش صرف وقت و انرژی فکری خاص خودش را نیز دارد. من تلاش کردم روند حرکتی سرود زرتشت را هدفمند کنم و از همین رو بود که «کتابخانه» و « فرهنگ و اندیشه» را نیز بر فعالیتهایم در نت افزودم. افزون برین ؛ چون بلاگ محیطی گفتگو-وار و دوطرفه دارد میتوان پس از خوانش متن توسط خواننده منتظر چالش ها و کاستی های متن نیز بود و نگاشته را تعالی بخشید و این از دیدگاه من از برتری های وبلاگ بر کتاب و روزنامه است. واقعیت دیگر این است که وبلاگ با خوانندگانش زنده است و متن بی خواننده ، گویی هیچ است. خواننده پژواک اندیشه ی نگارنده در محیطی دیگرست، من ازین بابت بسیار خوشحالم که این بلاگ همواره خوانندگان خود را داشته است و همواره توانسته است مطالبی را بنگارد که دوستانی را بخود جلب کند.

دوستان! از آنجا که من چندگاهی را نمی توانم مطلب تازه ای در سرود زرتشت بنگارم و از سوی دیگر ، گونه ای پافشاری بر ادامه ی روند حرکتی سرود زرتشت دارم، لذا چند ماه کار نگارش در سرود زرتشت را به دوست خود «مانی بختیار» می سپارم. امیدوارم دوستان و همراهان این بلاگ همچنانکه مرا همراهی کرده اند درین دوره ی نوین از فعالیتهای سرود زرتشت ، باز هم این بلاگ را تا بازگشتم همراهی کنند و سرود زرتشت را از مهر و یاری اندیشه ی خود محروم نگردانند.

شادزیوید و مهر-افزون!

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :