سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بیژن - ۱۳۸٦/٥/۸

مطالبی که ازین پس در سرود زرتشت به آنها پرداخته خواهد شد و در اختیار خوانندگان و جستجوگران مزدیسنا قرار خواهد گرفت بقرار زیر است:

تاریخچه مزدیسنا:

 زرتشت | ویشتاسپ | اهوره و مزده | مزداپرستی در دوره هخامنشیان | مزداپرستی در دوره اشکانیان | مزداپرستی در دوره ساسانیان | نقش ساسانیان در فراگیری دین زرتشت | زرتشتیان در دوره خلفا | زرتشتیان از دوره خلفا تا پیش از صفویه | زرتشتیان در دوره صفویه، افشاریه و زندیه | زرتشتیان در دوره قاجار | پارسیان هند | زرتشتیان امروز ایران

 مفاهیم مزدیسنا:

 مزداپرستی چیست |اهورا مزدا | اهریمن | امشاسپندان| سپند-مینو و انگره-مینو | اهو | سوشیانت | مفهوم و اثر امر نیک بر جهان | زروان | مهر | هوم | فرجام شناسی | اردویسور آناهید | اهوره ها و دئوها | هدف آفرینش | خوارنه | مغان | بئودا | آتش ها | اشا | فرجام شناسی | اشون ها | گئوش اورورن | بهرام ورهران | زامیاد | بهشت و دوزخ | داوری پس از مرگ | مفهوم دروغ یا دروگ یا دروج | میژده | چینوت | اختیار | فرشکرد یا نوسازی | موبد | موبد موبدان

افراد مهم مزدیسنا:

 زرتشت | گشتاسپ | کرتیر | تنسر | موبدان | بابک خرمدین | فرهنگمهر جی جاماسپ آسانا| جمشید |

آیین ها در مزدیسنا:

 جشنهای دوازده گانه | جشنهای میهنی | گاهنبارها | سدره پوشی | برسم | کشتی | ور | ازدواج

گاهشماری مزدیسنا:

 گاهشماری زرتشتی | کیهان شناسی بهدین | نام آوران زرتشتی

اماکن مقدس مزدیسنا:

 آتشکده ها | استودان | برج خاموشان | کعبه زرتشت | چک-چک | هریشت | آتشگاه اصفهان | آتشکده یزد | آتشکده کرمان | آتشگاه نیاصر کاشان

نوشته های دینی زرتشتی:

 گاهان | اوستا | خرده اوستا | کتیبه ها| بند هشن | دینکرد | زادسپرم | شایست و ناشایست | مینوخرد | ماتیکان هزاردادستان | زند | پازند | ارداویرافنامه| دادستان دینیک | آفرینگان | شکند گمانیک ویچار |

اوستا شناسی:

1. اوستا

 1.1 یسنا

 1.1.1 گاتها

 1.2 یشت ها

 1.3 ویسپرد

 1.4 وندیداد (ویدیوداد)

 1.5 خرده اوستا

 1.5.1 دعاهای کوتاه

 پس نوشت: این بخش اندک-اندک تکمیل تر خواهد شد.

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :