سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بیژن - ۱۳۸۳/۳/۱

راه در جهان یکیست و آن راه راستیست

با درود به دوستان مهربان و نیک اندیشم. سخن امروز من درباره ی اشویی، یکی از گرانترین و برترین آموزه های اوستایی و زرتشتی است. واژه یی که بالاتر و برتر از یک واژه ی ساده است و مفاهیم زیاد و عمیقی دارد که از دیدگاه من همه ی ایرانیان ، بدور از مرام و دینی که دارند و بعنوان ایرانی بودن خود باید آنرا بشناسند و بکار بندند. اشویی در واژه بمعنای پاکیزگی و پاکی، راستی، درستی، نظم و ترتیب، پارسایی و ایمانداری است . اشویی پایه ی دین زرتشت بوده و بگفت «اوستا»؛.. یگانه راه بشر برای نجات در هر دو جهان است. چنانچه  در این جمله ی مشهور و گهربار آنرا یادآور میشود که «راه در جهان یکیست و آن راه اشویی (راه راستی) است». و چه کسیست که بتواند در مقام یک انسان متمدن، صلح دوست و دانشمند به این دستور بزرگ شک کند و ایرادی بر آن بگیرد و آنرا راه خوشبختی آدمی نشمرد. اشو در میان همه ی ایزدان تنها به سروش داده شده که ازو به «سروشه اشیهه» و «سروش ِ اشو» نام برده شده و در میان آدمی زادگان این لقب بزرگ تنها به زرتشت اسپنتمان داده شده که او را «اشو زرتشت» و اشو شَت* زرتشت می خوانیم.

انهنگام که شما اوستا بدست گیرید و و بخواندنش مشغول گردید ، بسیار به واژه ی «اَشه» برخواهید خورد و هنگامیکه به خواندن نماز «اشم وهو» ؛ سرود ویژه ی اشویی مشغول شوید خواهید دید که دین زرتشت چه ویژه گی و اهمیتی برای اشو بودن قایل شده است. سرود «اشم وهو» یک سرود بسیار قدیم اوستایی ست که در مرام گذشته ی ایرانیان جزو دستورات، در شمار بوده و ایرانیان بسیار به آن پایبند بوده اند . چنانچه ایرانیان دنیای قدیم نیز به راستی در گفتار و کردار و نیز پاکیزگی شهره بوده اند. و چه چیز بهتر از انکه یک توده و ملت در میان دیگر توده ها به راستی و راست منشی شناسا باشد که این نشانه ی برجستگی اندیشه و دور بودن خاطر یک ملت از بزرگترین پلیدیها و تباهی هاست. در سرود اشم وهو گفته میشود: اشم وهو وهیشتم استی، اوشتا استی... اشویی بهترین نیکیهاست، مایه ی خوشبختیست. اوشتا اهمایی ، هیت اشایی و هیشتایی اشم... خوشبختی بهره ی کسیست که خواستار بهترین اشویی باشد.

بیایید اشویی را از درون خویش آغاز کنیم و به سه واژه ی اوستایی «هومت» «هوخت» و «هورشت» وفادار باشیم. در اوستا؛ اندیشه از دید اشویی در انتخاب نخست قرار دارد چرا که گفتار و کردار ما از اندیشه ی ما سرچشمه میگیرد و طبیعیست که اندیشه ی راست، گفتار و کردار راست نیز میزاید و بدنبال خویش می آورد. اندیشه و روان پاک و درست ره آوردش خوشبختی و سرافرازی برای یک ملت است.

یوانم هو مَننگهم هو وچنگهم هو شیوتَنم هو دینم اشونم اشهه رتیم یَزَمیده

بر جوان نیک اندیشه ، نیک گفتار ، نیک کردار ، نیک وجدان درود باد!


 

* در زبان اوستایی؛ شَت یا یَشت به معنی شایسته ی مدح و ستایش است.

* از همه ی یاران و دوستان مهربانم برای دیر بروز شدن این وبلاگ عذر خواهی میکنم و تلاش دارم ازین پس نوشتار بیشتری را در آن قرار دهم.

خوش و سبز و سرو گون باشید

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :