سرود زرتشت
تارنگاری درباره ی زرتشت ، زرتشتیان و مطالب پیرامون آنها
پیوند به سرود زرتشت
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بیژن - ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

دادستانِ دینی (پهلوی: داتستان دینیگ) اثری است به فارسی میانه از منوچهر، پسر گشن جم که برادر زاد سپرم،هیربد و رئیس طبقهء روحانیان پارس و کرمان بود و در نیمهء دوم قرن سوم هجری(نهم میلادی) یعنی حدود دوازده قرن پیش می‌زیست.

منوچهر، افزون بر دادستان دینی، مؤلف سه نامه است مشهور به نامه‌های‌ منوچهر و در ردّ بدعت‌هایی که برادرش،زاد سپرم،در مورد ساده کردن مراسم تطهیر بر شنوم نهاده بود.

دادستان دینی به معنی«مجموعهء آرای دینی»،مشتمل بر یک مقدمه و 92 پرسش مهر خورشید، پسر آذرماه و بهدینان دیگر و پاسخ منوچهر به آنهاست. مقدمهء این‌ اثر، نثری پیچیده دارد. باتوجه به مقدمه می‌توان فهمید که این پرسش‌ها مکتوب بوده‌اند و منوچهر در فرصت مناسب به آنها پاسخ داده است. مطالب دادستان دینی بسیار متنوع‌اند و تقریبا به همهء مسائل دینی و موضوعاتی که به‌طور غیرمستقیم با دین ارتباط دارند،پرداخته‌ است. مانند مطالب مربوط به آیین‌های دینی، قوانین، حقوق، مسائل اجتماعی و اخلاقی و..

معرفی سازمان زنان زرتشتی تهران:

 • اهداف: سازمان زنان زرتشتی با هدف گردهم آوردن بانوان و دوشیزگان زرتشتی و بالا بردن سطح اگاهیهای دینی، فرهنگی‌، حقوقی، بهداشتی... و در نتیجه بهبود وضع زندگی‌ شخصی‌ و اجتماعی آنان و همچنین حمایت از همکیشان و هموطنان نیازمند، بدون دخالت در امور سیاسی تشکیل گردید. 
 • موسسین این سازمان عبارت بودند از روانشادان :
   فرنگیس خانم یگانگی منوّر آبادیان، فیروزه افسری، بانو بهزادیان، لعل جمشیدیان، منیژه شاهرخ، شیرین فروتن، پریدخت مهر.
 • موضوع فعالیت : فعالیت های فرهنگی اجتماعی مربوط به زنان زرتشتی.
 • نشانی : تهران – خیابان جمهوری – خیابان میرزا کوچک خان – کوی زرتشتیان – پلاک 8 طبقه سوم

  تلفکس : 66706419 / ایمیل: sazeman_zanan_zo_ir@yahoo.com
 • وبسایت: http://zananzartoshti.ir/

سخن زرتشت به پوروچیسته درباره ازدواج:

 • در گات‌ها، هات ۵۳، پند اشو زرتشت به دخترش پوروچیستا هنگام ازدواج با جاماسپ وزیر دوران کی گشتاسپ چنین آمده‌است:

  اینک تو ای پوروچیستا، ای جوان‌ترین دختر زرتشت، من از روی پاکی و راستی و نیک منشی، جاماسپ را که از راست‌کرداران و پشتیبانان راه راستی است، جهت تو برگزیده‌ام. پس اکنون برو و در این باب بیندیش و خردت را راهنما قرار داده و پس از موافقت به اجرای مراسم مقدس ازدواج پرداز.

مهرگان، دیروز و امروز (روش برگزاری جشن مهرگان)

+ راشین یا رَشْنْ از ایزدان بزرگ مزدیسنا و ایزد دادگری‌است.

نویسنده: بیژن - ۱۳۸٤/٥/٢۳


درباور ایرانیان قدیم ، نگاهبانی از چیزهای نیک و خوب برعهده ی فرشتگان و ایزدان بوده است و در برابر آنها همواره دیوان و اهریمنیان قرار داشته اند که از خوبی بیزار و پراکننده ی زیانکاری ، ویرانی ، زشتی و ناپاکی بوده اند. دیوان با منش اهریمنی خود همواره در میان اریاییان و دیگر انسانها خشم و دروغ و آز و فریب و خشکسالی و بیماری و مرگ را می پراکنند و در برابر آنها نیز ایزدان به پیکاربا آنها برای برقراری نیکی و خوشی در گیتی و برای آسایش مردمان می پرداختند. این پیکار، پیکاری همیشگیست. پیکاری میان نیکی و بدی ، هورمزد و اهریمن و تمام چیزهای دوگانه. از دیگر سو چنین باورهایی همواره برانگیزاننده ی باور« دلاوری» در میان مردم ما بوده است.

 ایرانیان از زمانهای بسیار دور بکار کشاورزی و دامداری سرگرم بوده اند و از همین روی ، باران و ابادانی بدرون باورهای این مردم نفوذ کرده و خود را گسترانده است. در زیر ، یکی از باورهای ایرانیان باستان درباره ی یکی از نبرد های نیکی و بدی که درباره ی خشکسالی ست و با فصل گرما نیز بی مناسبت نیست آورده می شود.

 

تشتر

ستاره «تشتر» نام فرشته ی باران است. در جریان خرد ایرانی ، چون اهورا مزدا جهان را آفرید ، ستاره ی تشتر را به آبیاری عالم دستور داد تا ابر از باران ببارد و و زمین را زنده و سیراب گرداند و گیاهان را خرمی بخشد و گل ها را بشکفد و رودها و چشمه ها را پرآب سازد و سرزمینهای آریایی را سرسبز و آباد گرداند. از دیگر سو «اهریمن» بد-نهاد که همواره دشمن نیکی و خوشی و آبادی بود، چون خوبی جهان اهورا مزدا را دید حسد برد و خشمگین شد و با راستی به ستیزه برخاست. اهریمن، دیو خشکی را که « اَپوش» نامداشت بر آن گماشت تا باد گرم بوزاند و زمین ها را خشک کند و گل و گیاه را پژمرده سازدو رود و چشمه را بخشکاند.

 ستاره «تشتر» نام فرشته ی باران است. در جریان خرد ایرانی ، چون اهورا مزدا جهان را آفرید ، ستاره ی تشتر را به آبیاری عالم دستور داد تا ابر از باران ببارد و و زمین را زنده و سیراب گرداند .

 

فرشته باران

آنگاه ستاره تشتر طلوع کرد و بیاری هورمزد برخاست. نخست خودرا بگونه ی جوانی پانزده ساله با قامت بلند و اندام توانا و چشمان درشت و چهره ی تابنده درآورد و پس از آن بمدت ده شبانه روز در آسمان پرواز کرد و از ابرها باران بارید. پس از ان خود را بگونه ی گاو نر زرین شاخ با تنی زورمند در اورد و ده شبانه روز در آسمان پرواز کرد و ابرها را بر زمین باراند. سوم بار ، تشتر خود را بگونه ی اسبی سپید و زیبا با گوشهای زرین و لگام زرنشان در اورد و ده شبانه روز در اسمان پرواز کرد و از ابرها باران بارید . قطرات باران ، هریک به درشتی یک پیاله بود. پس آب بقامت یک مرد بالا آمد و سراسر زمین را فرا گرفت. جانوران زیان بخش و زهرآگین همه هلاک شدند و در سوراخهای زمین فرو رفتند. آنگاه نسیم ایزدی از جانب هورمزد وزیدن گرفت و ابها را به دورترین نقطه ی زمین راند. ازین آبها دریای «فَراخ-کرت» پدید آمد.

 

دیو خشکی

از لاشه ی جانوران زیان بخش و زهرآگین که بر زمین مانده بود، زهر تراوید و از آن خاک آلوده شد. برای آنکه زمین سراسر پاک و شسته شود، باز هم تشتر بگونه ی اسبی سپید و زیبا با گوشهای زرین و سم های بلند و لگام زر نشان در کنار دریای فراخکرت فرود آمد.

دیو خشکی نیز  به ستیزه برخاست و بگونه ی اسبی سیاه و دم کل و بی بال و بریده گوش، درکنار دریای فراخکرت فرود امد.

دو اسب در هم اویختند و سه شبانه روز زورآزمایی کردند. اما در سرانجام این مبارزه، فرشته ی باران شکست خورد و دیو خشکی او را هزار گام از دریای فراخکرت دور انداخت. پس از آن بود که خشکی و تشنگی بر جهان غالب گشت.

 

زور آزمایی دیگر

تشتر ، پس از شکست از اپوش هراسان شد و خروش برآورد و بدرگاه هورمزد نالید: «وای برمن، وای بر آبها و گیاهان زمین! وای بر مردمان! چرا از من یاد نمی کنندو مرا نمی ستایند تا از ستایش انها نیرو گیرم و با دیو خشکی نبرد کنم. ای هورمزد ! ای آفریننده ی جهان، مرا یاری کن و نیرو بخش تا سراسر جهان را سیراب کنم.»

پس از آن هورمزد ، تشتر را یاری کرد و او را نیروی ده اسب و ده شتر و ده گاو و ده رود بخشید. آنگاه تشتر با چنین نیروی فراوانی در کنار فراخکرت فرود آمد . از پی او اپوش از جانب اهریمن و با ظاهری ناخوشایند به کارزار با او آمد.

 

چیرگی تشتر

 «خوشا بر من ای هورمزد! خوشا بر شما ای گیاهان و آبهای روی زمین ! خوشا بر شما ای سرزمین آریایی. اکنون جوی ها پرآب خواهند شد و بسوی کشتزارها و چمن ها روان خواهد گشت.»

نزدیک  نیمروز تشتر بر اپوش چیره گشت و او را شکست داد و هزار گام از دریای فراخکرت دورش کرد. پس از آن، تشتر بانگ شادی و کامیابی بر آورد :

«خوشا بر من ای هورمزد! خوشا بر شما ای گیاهان و آبهای روی زمین ! خوشا بر شما ای سرزمین آریایی. اکنون جوی ها پرآب خواهند شد و بسوی کشتزارها و چمن ها روان خواهد گشت.»

آنگاه تشتر دوباره بگونه ی اسب سپید و زیبایی بدریای فراخکرت فرود آمد. دریا را بجوش اورد و از دل آبها موج انگیخت و خروش و تلاطم برپا کرد. از کوهی که در میان دریای فراخکرت است مه برخاست و ابر به جنبش آمد و باد جنوب وزیدن گرفت.  آنگاه باد جنوب ابر و مه را پیش راند و باران و تگرگ را بسوی کشتزارها و منزلگاهان هفت کشور برد.

 

سِپینچکَر

تشتر، گرز بر سر آنها کوفت. از ضربت گرز، اتشِ «وازشتَه» یا وازِشت ، شراره کشید و سپینچکر را هلاک کرد.

دیو خشکی پس از شکست از تشتر، دیوی بنام «سپینچکر» را بیاری گرفت و باز به نبرد با تشتر شتافت. تشتر، گرز بر سر آنها کوفت. از ضربت گرز، اتشِ «وازشتَه» یا وازِشت ، شراره کشید و سپینچکر را هلاک کرد. ازین ضربت، خروشی از نهاد سپینچکر برخاست . رعدی که هنگام باران از برق میشنویم این خروش است. پس از آن تشتر، ده شبانه روز باران فرود آورد و زهری را که از لاشه ی جانوران زیان آور برخاک مانده بود با آب آمیخت و بدریا برد. شوری آب دریا از ینجاست.

پس از سه روز، دیگر بار باد ایزدی برخاست و آبها را به انتهای زمین برد و ازین آبها «سه دریای بزرگ و بیست و سه دریای کوچک» و «دو چشمه ی بزرگ و دو رود پرآب» پدید آمد.

-----------

+ از تمام پیام های دوستانه و مهربانانه یارانم سپاسگزارم.

+ بزودی بهمه ی مهربانانی که به سرود زرتشت پیوند داده اند نیز از سوی این وبلاگ پیوند داده خواهد شد.

:: دوستان گرامي! براي ياري رساندن در پرورشِ پيامِ اهوراييِ اشو زرتشت دستورِ زير را به قالب بلاگ خود بيافزاييد

:: براي تهيه کتاب ها و منابعِ موردِ نياز در موردِ فرهنگ و انديشه نياکان و دینِ زرتشت مي توانيد در تهران به

کتابفروشيِ فرَوَهَر

 نشاني:خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، شماره 6 مراجعه نماييد.

:: گاتها را با فرمت PDF از اينجا بر روي سيستم خود ذخيره كنيد:

 دانلود متن گاتاها

نویسندگان وبلاگ:
سرای مهربانان: :: مهربانانی که به سرود زرتشت پيوند می دهند بهترست «بيژن» را آگاه گردانند تا نسبت به افزودن نام بلاگ آنان به سرای مهربانان اقدام کند.
وبسایت های سودمند در زمینه پژوهش در مزدیسنا:
کدهای اضافی :