مهرگان

مِرِنچَيته ويسپنام دَيوهَ اُنام مَيريو ميثرودروخش سپيتَمَ يَثَ سَتِم کَيَذَنام اَوَوَت اَشَوَ - جَچيت ميثرِم ما جَنياعو سپيتَمَ ما ايم دْرْوَتَت پِرِساعوتگه ماايم خوادَاِنات اَشَ اُنَت وَياعو زی اَستی ميثرو دروَتَ اِچ اَشَ اُنِچا.

اهورا مزدا به زرتشت گويد: ای زرتشت اسپنتمان! به مردم جهان بياموز که «مهر» يعنی محبت و داد و راستی و پيمانداری پيشه کنند ، چه من که اهورا مزدا هستم مهر را به نمايندگی اين صفات برگزيدم و او را شايسته ی پيروی بشر قرار دادم، ای زرتشت! هرکه دروغ گويد و پيمان شکند و شرط وفا بجا نياورد کشور خود را ويران کند، چنين کسی کُشنده ی راستی باشد و پاک دينی را براندازد، کسی که با يکنفر عهدی بست نبايد آنرا بشکند ، خواه آن عهد با يکنفر مزديسنی باشد خواه ديويسنی، زيرا عهد با هرکه بسته شد درست و سزاوار احترام است.

دوستان گرامی درود! نخست، همه ی ايرانيان و انگاه بويژه زرتشتيان را درين جشن مهرگان که يادگار درخشان گذشته ی درخشان ماست، خجسته باد و شاد باش می گويم. از اهورا مزدا خواهان جاودان ماندن اين جشن بزرگِ مهر و دوستی در دل همه ی ايرانيان می باشم. آيه ای که در آغاز برگ آوردم از نخستين کرده ی مهريشت، سرود ويژه ی مهر است که از يشت های بزرگ ادبيات مزديسنی ست و قصيده های زيبا و دلکشی از مهر را به زبان گويش نياکان پاکمان در خود دارد. واژه ی «مهر» که در اوستا و سانسکريت بنام مهر و ميترا امده است ،تنها در باره ی مهر و محبت نيست بلکه معانی داد و راستی ، ميانه روی و وفای به عهد والخ نيز شاملش می گردد. واژه ی مهرگان را که امروز را بنامش جشن می گيريم بمعنای آنچه از مهر است ميباشد. مهر يا مهريزاد از ايزدان بسيار قديم آريايی ست که در ودا و اوستا از او نام برده شده است و در هر دوی اينها برای آن سرود ويژه ای وجود دارد . از سوی ديگر بسبب نسبت نزديکی که ميان مهر و خورشيد وجود دارد ، زبان شناسان مهر را به فروغ و نور خورشيد نيز ترجمه کرده اندو ازين روی است که در خرده اوستا ، خورشيد نيايش و مهرنيايش نيز امده است و در ادبيات امروز نيز مهر را با خورشيد يکی ميدانند و واژه ی مهر و ماه نيز از همين روی بکار می رود.

جشن مهرگان چنانچه از نامه های اوستا و پهلوی و شاهنامه و تواريخ ايران بر می آيد از زمانهای بسيار قديم در ايران آغاز شده در اخبار دينی و کهن ، رويدادهای مختلفی را به اين جشن بزرگ نسبت می دهند و در گذر هزاران سال، نياکان بزرگ ما اين جشن را بخوبی برگزار کرده و به شادی و پايکوبی پرداخته اند. پادشاهان زرتشتی ايرانی نيز در چنين روزی که نمايندگان طبقات مختلف مردم و از سراسر کشور-جهان ايران به پايتخت روی آور ميشدند، انها را پذيرفته و بارعام ميدادند و هريک از آنها «يادبود» شادی آور و فراموش نشدنی اين جشن را برسم يادگار و چون ارمغان گرانبهايی برای مردمان شهر خود می بردند.

هميشه جشن و پايکوبی ويژه ی توده ی زنده و بزرگ است. کشور-جهانِ فاتح و سربلند به افتخار روزهای فتح و پيروزی خود جشن ميگيرد و شادی می کند. چنانچه ميدانيد زرتشتيان امروز و همه ی ايرانيان در گذشته، هر روزِ زرتشتی که همنام ماه خود باشد را جشن ميگرفته اند. با اين حساب در هر ماه بجز جشن های ديگر ، يکروز ماه را بسبب تطابق شماره ی روز و ماه، در آن ماه جشن می گرفتند. برای مثال، روز فروردين از فروردين ماه را «جشن فروردينگان». روز اردی بهشت (که دومين روز ماه است) از ماه ارديبهشت را «جشن ارديبهشتگان» و الخ.

همانگونه که جشن فروردينگاه و نوروز در آغاز سال و در اعتدال بهاری يعنی هنگام هم اندازه شدن روز و شب برگزار می شود ، جشن مهرگان نيز در نيمه  ی سال در اعتدال پاييزی که باز هم روز و شب با هم برابر ميشوند برگزار می شود. و تنها اين برابری روز و شب دوبار در سال رخ مينمايد که ملت ما هر دوبار را جشن می گيرند. در زمان باستان جشن مهرگان شش روز بطول می انجاميد و از روز مهر تا انارام ادامه می يافت. در اين ماه کشاورزان ايران محصول خود را برداشته بودند و انبارهای آنان پر از ميوه و خواربار بود. ازينرو با کمنال ميل مقداری از انرا به راه خير و شادی و بنام جشن مهرگان به بينوايان و مستمندان نياز ميکردند و پادشاهان برای عموم مردم سفره های رنگين می گستراندند.

امروز نيز ما زرتشتيان علاوه بر فراهم آوردن خوراکهای رنگارنگ بر سر سفره ی جشن و يا نهادن ميوه و نقل و حلويات و ظرف آب و اويشن و انار و مجمر آتش خوشبو و شمعدان و گلدان و گلاب و آينه، جشن مهرگان را با شادی بسيار برگزار ميکنيم و از اهورا مزدا شادی و بهروزی را برای تمام ايرانيان و مردم جهان خواهانيم. باشد که اهورا مزدا ما را ياری کند به برگزاری هرچه بهتر اين جشن بزرگ و ما بيش از پيش به مرام اصلی و مقاصد معنوی مهرگان پی ببريم تا بدين وسيله روح محبت و مهر و داد و وفای به عهد روز برزو در ما قويتر شود و با دارا بودن اين ويژگيها بتوانيم کشور خود را باز هم به عظمت و اوج باستانی خود برسانيم. ايدون باد.

* امروز را که علاوه بر جشن مهرگان، برابر با روز ميلاد  امام مهدی امام عصر شيعيان ميباشد را به همه ی هموطنان شيعه ام شاد باش می گويم. اميد دارم که اينان نيز بهرجا و بهرکارند شاد و پيروز باشند.

* هم ميهنان در صورت داشتن هرگونه پرسشی در باره ی دين زرتشتی ميتوانند به انجمن زرتشتيان شهری که در آن ساکن ميباشند و يا «درب مهر» شهر خود مراجعه کنند. اين انجمنها در شهرهای تهران، اصفهان،يزد،کرمان و اهواز برقرار هستند.

/ 6 نظر / 21 بازدید
f

من فکر می کردم مهرگان از ۱۶ (روز مهر) ماه مهر آغاز می شود . اينطور نيست ؟؟

parviiz

نامه ی من بدستتان رسيده است يا نه؟ لطفا هرچه زودتر پاسخ مرا بفرستيد.

فرید

دورود بر شما بد نیست نگاهی هم به تارنگار من بیندازید

حمیدرضا احمدی

سلام و درود بی پایان. ممنون می شم اگه سری به وبلاگ منم بزنید . یه شعر ناسیونالیستی دارم . در ضمن برای همکاری با شما و باز شناساندن فرهنگ تاراج شده امان تمام سعی ام را می کنم البته اگر مایل باشید . درود

Amin

درود بر شما...« به جان پاک پيغمبر باستانت...که پيريست روشن نگر دوست دارم......سه نيکش بهين رهنمای جهان است...مفيدی چنين مختصر دوست دارم......ابر مرد ايرانيی راهبر بود...من ايرانی راهبر دوست دارم » با اجازه شما می خواهم لينک اينجا را در وبلاگ خود قرار دهم...سپاس